HAKKINDA

Eyüboğlu Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim

Çağımızda iletişim ve ulaşım araçlarında yaşanan hızlı gelişmelere ilave olarak sanayi toplumundan bilgi toplumuna evrilen Dünyamız, eskisine nazaran çok daha küçük ve kompakt bir hal almıştır. Dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşanan gelişmeler çok kısa bir süre içerisinde diğer ülkelere de sirayet etmektedir. Bunların neticesi olarak da iş yapma tarzları her gün değişmekte, rekabet küresel bir hal almakta ve yeni ekonomik modeller ortaya çıkmaktadır.

Şüphesiz iktisadi alanda yaşanan bu gelişmeler hükümetler düzeyinde de yakinen takip edilmekte ve kamusal ihtiyaçların görülmesi amacıyla yeni hukuki düzenlemeler yapılmaktadır. Bu noktada iş dünyasındaki karar vericilerin işletmelerinin geleceği açısından hayati öneme haiz çok daha fazla değişkeni bir arada doğru bir şekilde değerlendirmeleri gerekmektedir. Firmamız iş dünyasındaki karar alıcılara bu süreçlerinde güncel yasal düzenlemeleri yakından takip ederek bireye özel olarak planlanmış üst düzeyde denetim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.