Vergi Hizmetleri

  • Vergi danışmanlığı ve tam tasdik hizmetleri
  • Transfer fiyatlandırması
  • Vergi kanunlarındaki değişiklik ve gelişmeler hakkında sirküler ve duyurular
  • Yurtiçinde ve yurtdışında vergi planlaması
  • İkili vergi anlaşmaları uygulamaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri
  • Şirket birleşme, devir, nevi değişikliği, bölünme ve tasfiye hizmetleri
  • Yerli ve yabancı sermayeli şirket, şube, irtibat bürosu ve bölgesel yönetim merkezi kuruluşu