Bağımsız Denetim

Uluslararası denetim standartlarına göre bağımsız denetim yapılması ve bunun sonucunda, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Seri: XI No: 29, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve US GAAP raporlarının hazırlanması.

  • Holding ve gruplar için konsolide mali tabloların hazırlanarak raporlanması
  • Şirkete özel mali analizlerin yapılması
  • Finansal durum tespit (due diligence) çalışmalarının yapılması
  • Müşteri talebine uygun özel amaçlı denetim ve raporlamalar
  • Şirket iç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin denetimi
  • Yabancı sermayeli şirketlerin ana ortaklığa yollayacakları aylık ve/veya yıllık raporlarının hazırlanması