Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar

 

24/02/2018 tarihli ve 2018/11284 sayılı Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı ile; vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesine göre tecil ve taksitlendirilmesinde, çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak kriterler, tecil süreleri ve faiz oranları ile tecil edilecek gecikme zammının Yİ-ÜFE tutarı olarak hesaplanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu BKK için tıklayınız.

 

Saygılarımızla Eyüboğlu Yeminli Mali Müşavirlik